Avís Legal

 

L’accés a la pàgina web de speakerevents.es i a la informació relativa a qualsevol dels articles continguts en la mateixa comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació oferta des de la pàgina web de speakerevents.es

 

Validesa de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització.
Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Speakerevents.es es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, en el cas del qual entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la pàgina web des d’aquesta data.
Els continguts de la pàgina web, en especial les referències informatives, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no son vinculants. Speakerevents.es es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts de la pàgina web de speakerevents quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La pàgina web de speakerevents.es, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en la mateixa, inclouen texts, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals speakerevents és titular.
Speakerevents.es no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a la pàgina web de speakerevents.es quan la titularitat de la mateixa no correspongui a speakerevents.es

 

Responsabilitats

Speakerevents.es no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a la pàgina web de speakerevents.es, que pot veure’s impedit, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
Speakerevents.es no és responsable de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de speakerevents.es mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la pàgina web de speakerevents.es, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti baix l’aparença o signes distintius de speakerevents.es, llevat d’autorització expressa d’aquesta última.
Speakerevents no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus i productes ofertats a través de la pàgina web de speakerevents.es, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que vinculats a l’anterior puguin produir-se per:

  • absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència;
  • incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació;
  • infracció dels drets dels consumidors i usuaris;
  • infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització de actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;
  • en general l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que resulten d’aplicació.

Speakerevents.es tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

  • interferències, interrupcions, fallades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de speakerevents;
  • intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres;
  • ús indegut o inadequat de la pàgina web de speakerevents.es
  • errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

Protecció de dades

En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el volem informar que les dades que ens faciliti mitjançant l’ompliment del present formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat de speakerevents.es que utilitzarem per al manteniment del contacte i per a finalitats publicitàries dels productes de l’empresa.
Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’anterior dirigint-se a speakerevents.es, en la persona de Joan Costa, enviant un mail a: joancostaf@gmail.com